PRIMARIA COMUNEI AITON

Judetul Cluj

MESAJ PRIMAR

SOLVIT

Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat şi coordonat de Comisia Europeană în domeniul Pieţei interne, care se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător. În fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum şi în Norvegia, Islanda şi Lichtenstein din cadrul Spaţiului Economic European - SEE) există un centru SOLVIT în cadrul administraţiilor naţionale, Comisia Europeană coordonând reţeaua centrelor naţionale. SOLVIT funcţionează din luna iulie 2002, iar în România din 2007, în cadrul coordonatorului afacerilor europene, în prezent în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Centrele SOLVIT se pot implica în rezolvarea plângerilor provenite atât din partea cetăţenilor, cât şi a întreprinderilor, prin furnizarea unor soluţii pragmatice pentru problemele prezentate, într-un termen de 10 săptămâni. Serviciul SOLVIT este gratuit.",


http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/brochures/2008-07/web_km8107129_ro.pdf
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/enquiry/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/advice/about_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/solvit/promo/cartoons_en.html
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro&origin=solvit-web

     
PREZENTARE LOCALA


undefined  

Campania de Promovare a Recensamantului General Agricol 2010    Aitonul se invecineaza la N si V cu satele Gheorgheni, Pata si Boju, fiind despartite de locurile (denumiri de hotar) "Podul de Piatra", "Drumul Cararii", "La Butura". Iar la locul numit "Podul de Piatra" se vad si astazi urmele drumului roman.
    Comuna Aiton este locuita inca din neolitic, pe teritoriul acesteia fiind semnalate urme ale culturii Turdas, precum si din epoca bronzului si fierului (Hallstadt si Latene), din epoca romana si din perioada migratiilor.