Bine ati Venit!

ANUNŢ


COMUNA AITON  titular al proiectului “ Construire rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitățile Rediu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, localitațile Rediu si Aiton, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare  de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul proceduriide ealuare a  impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea  aprobării de dezvoltare  pentru proiectul “ Construire rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitățile Rediu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, localitațile Rediu si Aiton.

Proiectul deciziei de încadraree și motivele caareo fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99 în zilele de luni -joi între orele 9,00-14,00 și vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la următoarea dresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentaii/observații la proiectul de încadrare în termen de 10 zile de la data publicăii anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

 

ANUNŢ


Consiliul Local  al Comunei Aiton anunţă atribuirea cu titlugratuit  a 8 parcele – teren situat in intravilanul localităţii Rediu, comuna Aiton, în vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform Legii nr.15/2003.
Dosarele privind solicitările de atribuire se pot depune la Secretariatul Primariei ComuneiAiton în perioada 01 octombrie  2019 ora 10,00 – 20 decembrie  2019 ora 12,00.
Documentele necesare şi condiţiile de eligibilitate a solicitărilor depuse pot fi consultate atât
la sediul instituţiei, cât şi pe site-ul primăriei: 
www.comunaaiton2013@gmail.com.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Aiton şi la nr.tel 0264/310.400.

 

 

Anunt Mediu

COMUNA AITON anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitățile Rediu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, localitațile Rediu si Aiton, jud. Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str.Dorobanților nr.99 și la Primăria comunei Aiton din  localitatea Aiton, str. Morii, nr.470, în zilele de luni -joi între orele 9,00-14,00 și vineri intre orele 9,00-12,00;

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj .

 

 

DACĂ  ÎȚI  IUBEȘTI  SATUL

  • Curăță șanțul și spațiul din fața casei
  • Desfundă-ți podețul
  • Curăță și văruiește pomii din dreptul gospodăriei
  • Repară-ți gardul și poarta
  • Nu arunca gunoaiele pe spațiul public

Primăria comunei îți mulțumește dacă faci aceste lucruri iar gospodăria ta va arăta altfel.

Te așteptăm alături de noi în data de 13 aprilie 2019 la ora 10.

 

 

  ÎNCASĂRI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE în satul REDIU

din 09 ianuarie 2019 până în 31 martie 2019 în zilele de MIERCURI  ale săptămânii.

ORAR PRELUNGIT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

       Incepând cu  luna  martie 2019

în prima zi de MARȚI a fiecărei luni,  între orele  10.30 și 18.00.

 

Anunt - Atribuire teren cu titlu gratuit

Componenta primariei

REGULAMENTUL DE SOLUTIONARE A CERERILOR SI REPARTIZARE A TERENURILOR ATRIBUITE IN BAZA LEGII 15/200

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personaL

Drepturile persoanelor vizate – extras din Regulament 2016/679
Notificare – date cu caracter personal
Regulament – UE 2016/679, privind protectia datelor cu caracter personal
Nota de informare – camere de supraveghere

CONTUL UNIC IN CURS DE DISTRIBUTIE  pentru achitarea amenzilor contravenționale conform Legii 203/2018 este:  RO33TREZ21921A470400XXXX