AnunturiÎncepând de astăzi, este deschisă linia telefonică 0364 430 030, pentru cetățenii din județul Cluj care doresc informații despre COVID-19.
📞 Programul de funcționare al liniei telefonice este zilnic, între orele 07.00 și 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
📞 Apelând acest număr puteți intra în legătură cu personal medical specializat, care vă poate oferi informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă.
📞 Rugăm cetățenii să apeleze numărul unic de urgență 112 doar pentru situații de urgență, iar pentru solicitarea de informații să apeleze linia telefonică dedicată.

ANUNŢ PUZ

ANUNŢ

COMUNA AITON  în calitate de  titular anunță publicul interest asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea  obținerii avizului pentru Elaborare documentație pentru PUZ și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului:”sistematizare rurală în vederea constituirii unei zone mixte (rezidențial, servicii de interes public,   zone verzi) din comuna Aiton, sat Aiton, Str.Principală, fn. Jud. Cluj”. Prima versiune a planului poarte fi consultată la  Primăria Comunei  AITON, sat Aiton, str. Morii nr. 419A, CP 407025, telefon: 0264-310400/310404, fax: 0264-310400. Web: www.primariaaiton.ro, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, din data de 22 octombrie 2019. Publicul interest poate transmite, în scris comentarii și sugestii, pînă la data de 10 noiembrie 2019, la  sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99 Bl.9B, cod 400609, tel.0264-410722,  fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro .

 

ANUNŢ

COMUNA AITON  titular al proiectului “ Construire rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitățile Rediu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, localitațile Rediu si Aiton, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare  de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul proceduriide ealuare a  impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea  aprobării de dezvoltare  pentru proiectul “ Construire rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitățile Rediu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, localitațile Rediu si Aiton.

Proiectul deciziei de încadraree și motivele caareo fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99 în zilele de luni -joi între orele 9,00-14,00 și vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la următoarea dresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentaii/observații la proiectul de încadrare în termen de 10 zile de la data publicăii anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

 

ANUNŢ

Consiliul Local  al Comunei Aiton anunţă atribuirea cu titlugratuit  a 8 parcele – teren situat in intravilanul localităţii Rediu, comuna Aiton, în vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform Legii nr.15/2003.
Dosarele privind solicitările de atribuire se pot depune la Secretariatul Primariei ComuneiAiton în perioada 01 octombrie  2019 ora 10,00 – 20 decembrie  2019 ora 12,00.
Documentele necesare şi condiţiile de eligibilitate a solicitărilor depuse pot fi consultate atât
la sediul instituţiei, cât şi pe site-ul primăriei: www.comunaaiton2013@gmail.com.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Aiton şi la nr.tel 0264/310.400.

 

 

Anunt Mediu

COMUNA AITON anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitățile Rediu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, localitațile Rediu si Aiton, jud. Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str.Dorobanților nr.99 și la Primăria comunei Aiton din  localitatea Aiton, str. Morii, nr.470, în zilele de luni -joi între orele 9,00-14,00 și vineri intre orele 9,00-12,00;

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj .

 

 

 

Mulţumim Consiliului Județean Cluj !

Demersurile făcute către Consiliul Judeţean Cluj pentru reabilitarea tronsonului DJ 103 M Vâlcele-Rediu-Aiton, de maximă importanţă pentru locuitorii localităţii Rediu, au dat rezultate, fiind deja începute lucrările de reabilitare.

 

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR COMUNEI  AITON

În urma mai multor interpelări făcute către Consiliul Judeţean Cluj, primarul comunei Aiton – Dl Făgădar Nicolae confirmă alocarea fondurile necesare pentru reabilitarea tronsonului DJ 103 M Vâlcele-Rediu-Aiton, de maximă importanţă pentru locuitorii localităţii Rediu.

Vă anunţăm pe aceasta cale că ordinul de începere al lucrărilor pentru asfaltarea segmentului de drum mai sus amintit a fost dat, fiind începute lucrările de asfaltare, dezvoltându-se astfel infrastructura comunei Aiton.

În acest sens, dorim să mulţumim tuturor celor implicaţi, în mod special domnului consilier judeţean Remus Lăpuşan şi Organizaţiei Judeţene PSD Cluj.

 

Cu respect,

 

PRIMAR,

 

FĂGĂDAR NICOLAE